• Все инструкции на украинском языке.

  Структура документа:

  1. Загальні положення

  2. Завдання та обов'язки

  3. Права

  4. Відповідальність

  5. ____ повинен знати:

  6. Кваліфікаційні вимоги

  7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

  Керівник структурного підрозділу:

  (підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

  УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу

  (підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

  З інструкцією ознайомлений:

  (підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

  МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників"

  (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 25 вересня 2013 року N 621)

  7. Посадова інструкція може бути доповнена Розділами "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою". Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми, які стосуються освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів та досвіду, достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою.

  У Розділі "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою" визначається коло основних взаємозв'язків працівника із співробітниками свого та інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові взаємовідносини, терміни отримання та надання взаємної інформації (за наявності), порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.

  ЗРАЗОК:

  7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ

  7.1. У своїй діяльності _______ підпорядкован(а, ий) _______________, взаємодіє з ___________.

  7.2. В межах закладу має зв'язки з_________________________.

  7.3. _________________ працює в тісному зв'язку з______________________. Коло зв'язків _____________________ залежить від питань фахової, наукової та господарської діяльності закладу.

  7.4. В разі відсутності _______________ його обов'язки виконує особа, яка є резервом на вказану посаду.

  8. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ, МАТЕРІАЛИ, УСТАТКУВАННЯ